Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) είναι αρμόδιο για την Ενέργεια, το Περιβάλλον, τα Δάση, τον Χωρικό Σχεδιασμό, τη Διαχείριση Αποβλήτων. Αποστολή του είναι η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, μέσα από τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων, η καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας μέσα από την ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,η ενεργειακή έρευνα και καινοτομία, η εξοικονόμηση ενέργειας, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέσα από την αντιμετώπιση, τον μετριασμό και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η εθνική στρατηγική για τα Δάση μέσα από την προστασία και τη διαχείριση των δασών,  η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός με σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών πολιτικών της κυβέρνησης.